• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 11 641
  • lokalizacja
  • BiP

Dla Rodziców

Konsultacje indywidualne

Joanna Kondrak:

  • poniedziałek od 7:00 do 7:30
  • środa od 7:00 do 7:30

Małgorzata Głodowska:

  • środa od 15:00 do 15:30
  • czwartek od 15:00 do 15:30

W razie potrzeby nauczycielki dostosują godzinę oraz termin konsultacji do rodzica.

do góry