• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 11 641
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Dla Rodziców/Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Rok szkolny 2023/2024

 

od 6.30 do 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, gry i układanki stolikowe, rozmowy swobodne z dziećmi, czynności porządkowe, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

od 8.00 do 8.20

Grupowe zabawy integrujące, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe, muzyczno - ruchowe, poranne ćwiczenia gimnastyczne, religia, rewalidacja, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

od 8.20 do 8.30

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie czynności samoobsługowych, w tym higienicznych, umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się przy stole (przygotowanie do śniadania).

od 8.30 do 8.50 Śniadanie.

od 8.50 - 9.00 Zabiegi higieniczne (mycie rąk, mycie ząbków).

od 9.00 - 9.45

Zorganizowane zajęcia edukacyjne z całą grupą, zawierające treści programowe, ukierunkowane na harmonijny, wszechstronny rozwój osobowości dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości w ramach wszystkich obszarów edukacyjnych, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rewalidacja.

od 9.45 - 10.45

Dowolna aktywność dzieci w salach lub na powietrzu, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, spacery i wycieczki - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej, czyli zorganizowane zajęcia dydaktyczne z całą grupą zawierające treści programowe, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rewalidacja, język angielski.

od 10.45 - 10.50

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie czynności samoobsługowych, w tym higienicznych, umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się przy stole (przygotowanie do II śniadania).

10.50 - 11.00 II śniadanie.

11.00 - 11.30

Kontynuacja dowolnej aktywności dzieci w salach lub na powietrzu, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, spacery i wycieczki - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej, czyli zorganizowane zajęcia dydaktyczne z całą grupą zawierające treści programowe, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rewalidacja, język angielski.

od 11.30 - 11.40

Rozwijanie samoobsługi (czynności higieniczne, spożywanie posiłku), umiejętności kulturalnego spożywania posiłków oraz właściwego zachowania się przy stole, poszerzanie doświadczeń żywieniowych dzieci w związku z przygotowaniem się do obiadu.

od 11.40 - 12.00 Obiad.

od 12.00 - 13.15

Czynności higieniczne (mycie ząbków), czynności samoobsługowe, leżakowanie, relaks czynny i bierny, przy muzyce lub bajkach, zabawy wyciszające, relaksacyjne i twórcze, (język angielski, zajęcia ogólnousprawniające z zakresu profilaktyki wad postawy), zajęcia rozwijające zainteresowanie dzieci: zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy plastyczno-techniczne, konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne doskonalące funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, praca indywidualna z dzieckiem , w tym z dzieckiem zdolnym i z dzieckiemz deficytami w rozwoju, zajęcia specjalistyczne (od godz. 1300 tj. zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji, korekcyjno - kompensacyjne), zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rewalidacja, język angielski, religia.

13.15 - 13.30

Dalsze rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie czynności toaletowych i spożywania posiłków w związku z przygotowaniem się do podwieczorku.

13.30 - 13.50 Podwieczorek.

13.50 - 14.00

Dalsze rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie czynności toaletowych, higienicznych.

14.00 - 16.00

Zabawy rówieśnicze (tematyczne i symboliczne), zabawy i gry dydaktyczne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy plastyczno-techniczne, konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne doskonalące funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji, ogólnousprawniające z zakresu profilaktyki wad postawy, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rewalidacja, rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Grupa Popułodniowa Krasnoludki
Rok szkolny 2022/2023

od godz. 14.00-19.30

14.00 - 14.30 

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, gry i układanki stolikowe, rozmowy swobodne z dziećmi, czynności porządkowe, grupowe zabawy integrujące, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy ruchowe, (poniedziałek), religia od godz. 14.00 do godz. 14.30 we wtorki i czwartki dla dzieci 5 - cio letnich, język angielskiw godzinach 14.00 - 14.30 w środy i piątki. 

14.30 - 15.00 

Zorganizowanie zajęć edukacyjnych z całą grupą zawierające treści programowe, ukierunkowane na harmonijny, wszechstronny rozwój osobowości dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości w ramach wszystkich obszarów edukacyjnych, rewalidacja, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

15.00 - 15.10 

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie czynności samoobsługowych, w tym higienicznych, umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się przy stole (przygotowanie do obiadu).

15.10 - 15.30 Obiad.

15.30 - 16.10

Zabiegi higieniczne (mycie rąk, zębów), relaks czynny i bierny, przy muzyce lub bajkach, zabawy wyciszające, relaksacyjne. Dowolna aktywność dzieci w salach lub na powietrzu, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, spacery i wycieczki - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej.

16.10 - 16.20

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie czynności samoobsługowych, w tym higienicznych,  umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się przy stole (przygotowanie do podwieczorku).

16.20 - 16.40 Podwieczorek.

16.40 - 17.50

Kontynuacja dowolnej aktywności dzieci w salach lub na powietrzu, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, spacery i wycieczki - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej.

17.50 - 19.30

Zabawy twórcze, zajęcia rozwijające zainteresowanie dzieci: zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy plastyczno-techniczne, konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne doskonalące funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci do domu.

do góry