• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 11 641
 • lokalizacja
 • BiP

Programy

Dopuszcza się do użytku wewnętrznego następujący zestaw programów w roku szkolnym 2023/2024:

 1. „Między nami Emotkami. Poznajemy świat emocji”- program wychowania przedszkolnego autorstwa Doroty Kossakowskiej; Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne; ISBN 978-83-8336-001-0;
 2. Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, autorki: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska;
  Nr dopuszczenia DKW-4013-5/01- elementy;
 3. Program z zakresu j. angielskiego „Angielski dla starszaków”; Katarzyna Wojciechowska, Kamila Wichrowska, Olga Wysłowska, Warszawa 2015 WSiP;
 4. „Jesteśmy dziećmi Bożymi” Wydawnictwo - AVE Radom - Sandomierz, autor ks. Stanisław Łabendowicz.

Programy własne:

 1. „Program Wychowawczy” autorstwa Bernadety Szkatuły; P1/01/15;
 2. „Program Preorientacji Zawodowej” autorstwa Bernadety Chrapiec, Moniki Sobieskiej, Marii Gilgi; P1/02/18- elementy;
 3. „Program z zakresu edukacji regionalnej” autorstwa: Marii Gilgi, Joanny Wieczorek, Jadwigi Piontek; P-1/01/12- elementy.;
 4. Program z zakresu profilaktyki stymulacji mowy dziecka „Program logopedyczny” dla dzieci w wieku przedszkolnym” autorstwa Małgorzaty Kawki P-1/1/18;
 5. Program wspierający rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym „BARWNY ŚWIAT EMOCJI” autorstwa Beaty Niedzielskiej-Dawid P-1/01/2020.
 6. Innowacja autorstwa Katarzyny Małachowskiej „Tajemniczy ogród sensoryczny”; 
  P - 1/01/2022
 7. Program autorstwa Doroty Korzusznik „Gimnastyka korekcyjna i terapia zaburzeń układu ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym”; P - 1/02/2022
 8. Innowacja autorstwa Joanny Kondrak „Moje rączki są sprawne”; P - 1/03/2022
 9. Innowacja autorstwa Izabeli Pawliczek " Leniwe Przedszkolaki - Zumba Kids Jr."; P- 1/01/2023
do góry