• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 11 641
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/O Przedszkolu/Historia przedszkola

Historia przedszkola

Logo Przedszkola nr 1Przedszkole nr 1 "Promyczek" powstało w 1928 roku. Mieściło się wówczas w dzisiejszym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, zwanym budynkiem gminnym. Finansowane było przez państwo i zarejestrowane jako Ochronka. Wtedy do przedszkola uczęszczało 40 dzieci. W latach 1935/1936 pierwszą wychowawczynią była Maria Stankiewiczówna, a kolejną Leokadia Ślepowrońska. Podczas okupacji niemieckiej przedszkole funkcjonowało jako niemieckie Kindergarden i znajdowało się w dzisiejszym Zameczku w Leszczynach. Zajęcia dla dzieci prowadziła Elżbieta Zdebel, ucząc w języku niemieckim. Po wojnie, od 1945 roku do 1990 przedszkole mieściło się ponownie w budynku Straży Pożanej. Kierowane było przez czterech dyrektorów: Magdalenę Brezę, Weronikę Zieleźny, Pelagię Szewczyk, Tolisławę Kornas. Pierwsza z nich powiększyła przedszkole o kolejne sale na parterze i pierwszym piętrze. 10 grudnia 1968 roku, w przedszkolu przeprowadzono pierwsze zajęcia otwarte dla rodziców. W 1990 roku przedszkole mieściło się już w nowym budynku - tym, w którym znajduje się do teraz. Dyrektorem wówczas była Tolisława Kornas. Placówka dysponowała czterema salami. W 2000 roku uruchomiono oddział integracyjny, który funkcjonował jako pierwszy na terenie gminy. W 2002 roku Rada Miejska w Czerwionce - Leszczynach nadała przedszkolu nazwę Promyczek, która nawiązuje do promiennej, przyjaznej edukacji w przedszkolu. W tym samym czasie zostały nadane oficjalne nazwy oddziałów: Kaczuszki, Biedronki, Słoneczniki i Stokrotki. Ważnym wydarzeniem dla przedszkola była wizyta Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej. W 2007 roku Tolisława Kornas odeszła na emeryturę, a dyrektorem została Monika Sobieska, która zarządza przedszkolem do dziś.

Kalendarium:

 • 1928 - Powstaje Ochronka, wychowawczynią jest Maria Stankiewiczówna
 • 1936 - Wychowawczynią w Ochronce jest pani Leokadia Ślepowrońska
 • 1937 - Pracę w Ochronce rozpoczyna pani Heratykówna
 • 1939 - 1945 - Ochronka przekształca się w niemieckie Kindergarten
 • 1945 - 1946 - Przedszkole mieści się w zamku Bartelta
 • 1946 (wrzesień) - Placówka zostaje przeniesiona z powrotem do dawnego lokalu w budynku gminnym/obecne OSP
 • 1945/1946 - Kierownikiem przedszkola jest Weronika Zieleźny
 • 1949/1965 - Funkcję kierownika przedszkola pełni Magdalena Breza
 • 1965/1976 - Kierownikiem jest Weronika Zieleźny
 • 1976-1986 - Funkcję kierownika pełni Pelagia Szewczyk
 • 1986-2007 - Dyrektorem przedszkola jest Tolisława Kornas
 • 1990/1991 - Przeniesienie przedszkola do budynku przy ul. Ks. Pojdy 62 w Leszczynach
 • 2000 (wrzesień) - Uruchomienie pierwszego oddziału integracyjnego
 • 2002 (maj) - Nadanie placówce nazwy Promyczek oraz nazw poszczególnym oddziałom
 • 2002 (wrzesień) - Uruchomienie drugiego oddziału integracyjnego
 • 2003 (wrzesień) - Uruchomienie trzeciego oddziału integracyjnego
 • 2004 (wrzesień) - Uruchomienie czwartego oddziału integracyjnego
 • 2007 (wrzesień) - Obowiązki dyrektora obejmuje Monika Sobieska
 • 2010 (wrzesień) - Powstaje oddział Przedszkolaczek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 • 2016 - Powstaje piąty oddział integracyjny Misie i szósty oddział popołudniowy
 • 2017 - Powstaje siódmy oddział Jagódki
 • 2018 - Termomodernizacja budynku przedszkola
 • 2018 - Uruchomiona zostaje sala doświadczania świata
 • 2018/2019 - Jubileusz 90-lecia przedszkola
do góry