• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 11 641
 • lokalizacja
 • BiP

Kadra

Pracownicy pedagogiczni 2023/2024

 • mgr Monika Sobieska dyrektor
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 • mgr Katarzyna Małachowska wicedyrektor
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, logopeda 
 • mgr Joanna Wieczorek
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, surdopedagog
 • mgr Justyna Garbacz
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 • mgr Izabela Pawliczek
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 • mgr Agata Chudyka 
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 • mgr Wioleta Boroń
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 • mgr Małgorzata Głodowska 
  nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
 • licencjat Maria Gilga
  nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, pedagog specjalny 
 • mgr Aleksandra Krypczyk 
  nauczyciel wychowania przedszkolnegoi edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
 • mgr Małgorzata Kawka
  neurologopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej i socjoterapii, pedagog specjalny 
 • mgr Beata Niedzielska-Dawid
  psycholog
 • mgr Dominika Grychtoł
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 • licencjat Monika Jarosz  
  nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Hanna Filipowska
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, logopeda
 • mgr Joanna Kondrak
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 • mgr Marcelina Fojcik
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, języka angielskiego
 • mgr Dominika Siwek 
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 • mgr Dorota Korzusznik
  fizjoterapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • mgr Adriana Pomykoł 
  oligofrenopedagog 
 • mgr Barbara Miarka-Gałuszka
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
 • mgr Ewa Skorupa
  Katechetka
 • mgr Żaneta Szczepanek
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

 

Pracownicy obsługi i administracji 2023/2024 

 • Baron-Kufel Iwona  pomoc kucharza
 • Ciszewska Zofia  kucharz
 • Denisiuk Kinga  pomoc nauczyciela 
 • Jasiczek Katarzyna  pomoc nauczyciela
 • Górecka Joanna  woźna oddziałowa
 • Kwoska Sabina  woźna oddziałowa 
 • Michalik Magdalena  pomoc kucharza
 • Mielnik Eugenisz  konserwator 
 • Niemczyk Teresa  woźna oddziałowa
 • Oczadły Eugeniusz  ogrodnik 
 • Pawlas Ewelina  woźna oddziałowa
 • Piórecka Ewa  sekretarka 
 • Płaczek Halina  woźna oddziałowa
 • Rasek Joanna  woźna oddziałowa, praczka
 • Raszka Iwona  starszy intendent, dietetyk 
 • Szymura Joanna  woźna oddziałowa
do góry