• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 11 641
  • lokalizacja
  • BiP

Tematyka

 

Wrzesień

  • Witaj przedszkole
  • Razem jest weselej
  • Dbam o swoje bezpieczeństwo
  • Powitanie jesieni

Piosenka

„Po wakacjach”- piosenka S. Dusza
Po wakacjach idą dzieci
Do swego przedszkola.
Idą chłopcy i dziewczynki
Ania,Piotrek,Ola

 Ref. Tra, la, la, hop, sa,sa
Dobry humor każdy ma./x4

Kiedy weszli już do Sali
I pinią poznali,
Wtedy głosno i wesoło
Wszyscy zaśpiewali.

Ref. Tra, la, la, hop, sa,sa
Dobry humor każda ma./x4

Wiersz

"Na straganie" - J. Brzechwa

Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:
Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze.
Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!
Rzecze na to kalarepka:
Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!
Groch po brzuszku rzepę klepie:
Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?
Dzięki, dzięki, panie grochu,
Jakoś żyje się po trochu.
Lecz pietruszka - z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może.
A to feler -
Westchnął seler.
Burak stroni od cebuli,
A cebula doń się czuli:
Mój Buraku, mój czerwony,
Czybyś nie chciał takiej żony?
Burak tylko nos zatyka:
Niech no pani prędzej zmyka,
Ja chcę żonę mieć buraczą,
Bo przy pani wszyscy płaczą.
A to feler -
Westchnął seler.
Naraz słychać głos fasoli:
Gdzie się pani tu gramoli?!
Nie bądź dla mnie taka wielka -
Odpowiada jej brukselka.
Widzieliście, jaka krewka! -
Zaperzyła się marchewka.
Niech rozsądzi nas kapusta!
Co, kapusta?! Głowa pusta?!
A kapusta rzecze smutnie:
Moi drodzy, po co kłótnie,
Po co wasze swary głupie,
Wnet i tak zginiemy w zupie!
A to feler -
Westchnął seler.

do góry