• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 11 641
  • lokalizacja
  • BiP

Dla Rodziców

Konsultacje indywidualne 

Hanna Filipowska:

  • wtorek o godz. 13:00 - 13:30
  • czwartek o godz. 13:00-13:30

Adriana Pomykoł:

  • czwartek o godz. 10:00-11:00

W razie potrzeby nauczycielki dostosują godzinę oraz termin konsultacji do rodziny.

do góry