• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 11 641
 • lokalizacja
 • BiP

Logopeda

Konsultacje Indywidualne

Konsultacje z neurologopedą odbywają się w:

 • poniedziałek 16.00-17.00 

Podczas konsultacji mogą Państwo zasięgnąć porady i uzyskać informacje na temat trudności Państwa dziecka oraz omówić diagnozą. Serdecznie zapraszam do kontaktu, ponieważ dobra współpraca gwarantuje sukcesy w terapii.Bardzo prosimy o umawianie się telefoniczne.

Mój numer telefonu +48 608 529 736

neurologopeda Małgorzata Kawka

Czym jest mowa?

Mowa jest podstawowym narzędziem porozumiewania się między ludźmi. Jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania w społeczeństwie, nie jest umiejętnością wrodzoną. Nabywamy ją poprzez interakcje z innymi osobami. Wady wymowy opóźniają rozwój umysłowy oraz kształtują pewne ujemne cechy osobowości, takie jak nieśmiałość, zamykanie się w sobie, poczucie mniejszej wartości. Dlatego nie warto lekceważyć żadnych trudności w tym zakresie u dziecka.

Kiedy do logopedy?

Często nie uświadamiamy sobie tego, że dziecko ma wadę wymowy. Osłuchanie z wymową dziecka powoduje, że nawet jeśli mowa jest zniekształcona, to uważamy ją za prawidłową. Czasem rodzice, którzy wiedzą, że ich dziecko mówi nieprawidłowo, cierpliwie czekają, aż tzw ?z tego wyrośnie?. Jednak trudności w wymowie, jeśli nie są usunięte w porę, utrwalają się i z czasem stają się wadami.

Do logopedy należy udać się gdy:

 • dziecko (do końca 12 miesiąca) rzadko gaworzy, nie kieruje wzroku za twarzą rodzica, nie wykonuje czynności naśladowczych np. pa, pa... często, jednostajnie i długo płacze.
 • dziecko (do końca 24 miesiąca)unika kontaktu wzrokowego, nie wypowiada prostych słów np. mama, tata, daj, nie rozumie prostych poleceń np. zrób pa, pa, nie naśladuje dźwięków z otoczenia.
 • dziecko (do końca 36 miesiąca) nie nazywa podstawowych przedmiotów, które go otaczają, nie wypowiada prostych zdań, złożonych z dwóch, trzech wyrazów, nie potrafi skupić uwagi podczas czytania czy opowiadania prostych historyjek, mowa jest niewyraźna, zrozumiała tylko dla najbliższego otoczenia.
 • dziecko (na każdym etapie wiekowym) podczas artykulacji wsuwa język między zęby, jest to wada, która się nie wycofa samoistnie, a w przyszłości może spowodować seplenienie
 • zauważamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy.
 • istnieją wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy.
 • dziecko nawykowo mówi przez nos.
 • dziecko po ukończeniu 4 r. ż. zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: d na t (np. zamiast dom mówi tom), w na f (zamiast woda mówi fota), g na k (zamiast głowa mówi kłowa), b na p (zamiast buty mówi puty); dziecko pod koniec 3 r. ż. nie wymawia samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y;
 • dziecko zniekształca głoski, np. wymawia r gardłowo.
 • dziecko wyraźnie jąka się (miewa częste blokady i uporczywe powtarzanie jakiejś głoski lub utrudniony start mowy).
do góry