• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 11 641
  • lokalizacja

Opłaty

Opłaty za korzystanie z przedszkola reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 23.03.2018 r. Nr XLVIII/527/18 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedzkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny oraz określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę i Miasto Czerwionka - Leszczyny zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5,5 godziny dziennie.

W czasie wykraczającym poza wymiar 5,5 godz. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wynosi 1,00 zł za każą rozpoczętą godzinę zajęć (dzieci do 5 roku życia).

Odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu naliczana jest zgodnie z deklaracją rodziców oraz według stawek ustalanych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny a Dyrektorem Przedszkola na dany rok szkolny.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2021-07-05 09:33
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2021-07-07 08:53
Wytworzenie publikacji
Monika Sobieska 2021-07-07 08:52
Zatwierdzenie
Monika Sobieska 2021-07-07 08:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry