• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 11 641
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Aktualności/Sprzątanie Świata 2021 pod hasłem: „Myślę, więc nie (..)

Sprzątanie Świata 2021 pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę”

18 09 2021 #Aktualności

 

Sprzątanie świata

Corocznie od lat wszystkie grupy wiekowe naszego przedszkola uczestniczą w Akcji „Sprzątanie Świata", która ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska naturalnego i otaczającej nas przyrody, promuje proekologiczne postawy i zachowania, uświadamia nam, że stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych. Tegoroczna akcja, która odbyła się w dniach 17-19 września br., pod hasłem przewodnim „Myślę, więc nie śmiecę” zakończyła się tradycyjnie pełnym sukcesem. W ramach kampanii, dzieci mogły uczestniczyć w programach edukacyjnych, zabawach, zajęciach ekologicznych, konkursach o tematyce ekologicznej, pogadankach na temat przeprowadzonej akcji. Dzięki takim działaniom przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, kształtujemy prawidłowe postawy ekologiczne społeczeństwa, promujemy czystość i porządek oraz wzmacniamy odpowiedzialność za środowisko naturalne.

 

 

do góry