• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 11 641
  • lokalizacja
  • BiP

Wrzesień 2023

Temat miesiąca: 

HELLO!

Temat tygodnia:

  1. Hello
  2. Body Parts
  3. My Friends
  4. In my classroom

Słówka i zwrot:

hello, good bye, stand up, sit down, 

Song: "Head, shoulders, knees and toes"

girl, boy, teacher

one, two, therr, four, five, six

Realizowane obszary podstawy programowej: IV, 21

Treści programowe

Program z zakresu j. angielskiego ,,Angielski dla starszaków”; Katarzyna Wojciechowska, Kamila Wichrowska, Olga Wysłowska, Warszawa 2015

do góry